Åbningstider:
I dag
åbent 11-16


Kunstnernes Julebazar

27.11.2021 - 28.11.2021


Per Hillo

04.12.2021 - 09.01.2022


Ole Victor

04.12.2021 - 09.01.2022

Hjem > Information > Udlejningsregler og priser

Udlejningsregler og priser

Generelt, økonomi:

Udstillingsbygningen er på tre etager, og udstillingsarealet omfatter i alt ca. 300 m2. Bygningen kan lejes samlet eller delvis efter forudgående accept fra SAK's bestyrelse. Se Hvem kan udstille . Lejen  omfatter en udstillingsperiode på tre eller flere uger og udgør for hele bygningen -

Gældende for 2021:                            
Kr. 11.400,- for tre uger
Kr. 12.900,- for fire uger
Kr. 14.700,- for fem uger
Kr. 16.300,- for seks uger

Gældende for 2022:
Kr. 11.700,- for tre uger
Kr. 13.200,- for fire uger
Kr. 15.100,- for fem uger
Kr. 16.700,- for seks uger

Desuden afregnes 20 % provision til SAK ved salg på udstillingen. SAK opkræver entré af besøgende, og denne indtægt tilfalder SAK. Medlemmer af SAK har gratis adgang. Lejer kan ikke opkræve yderligere entré. Lejen inkluderer pasning i udstillingsperioden, samt forbrug af el, varme og vand.

Ophængning-nedtagning:

Udstillingsarealet står til rådighed for lejer i dagene inden ferniseringen i forbindelse med ophængning og efter udstillingens afslutning til nedtagning. Giver vores personalesituation mulighed for det - hjælper vi gerne.

Fernisering:

Lejer forpligter sig til at afholde åben fernisering på åbningsdagen. Personale og bestyrelsesmedlemmer vil være behjælpelige med udskænkning etc. efter forudgående aftale.

Lejerens ansvar:

Lejer er ansvarlig for al skade, som lejeren, dennes hjælpere eller kunstværker måtte påføre bygningen. Inkluderet i dette er bygningens udendørsarealer.

Forsikring:

Al forsikring af kunstværker under transport og udstilling påhviler lejer. Alarm er installeret i bygningen. SAK påtager sig intet ansvar for efterladte kunstværker / materialer efter udstillingens ophør.

Rengøring:

SAK sørger for rengøring. Lejer sørger for  at lokalerne efter ophængning og nedtagning afleveres ryddede og klar til rengøring.

Medlemsinformation og PR:

SAK udsender løbende information om udstillinger og arrangementer til medlemmerne. Det påhviler lejer at fremsende informationsmateriale til brug for PR-arbejdet. Dette materiale udgør: pressemeddelelse, information om udstillingens deltagere , CV, billedmateriale m.m.
Pressekontakt koordineres med den daglige leder. For at fastholde SAK's grafiske profil skal al materiale til udsendelse koordineres med den daglige leder. Udgifter til trykning af banner og plakater er ikke inkluderet i lejen.

Kontrakt:

Kontrakten returneres hurtigst muligt og senest 30 dage efter fremsendelsen. I kontrakten vil der blive yderligere redegjort for fordeling af ansvarsområder og økonomi i forbindelse med udstillingens afvikling.

Betaling:

Lokaleleje betales i to rater. Halvdelen ved aftalens indgåelse og resten ca. 2 mdr. før udstillingens start. Salg afregnes med SAK umiddelbart efter udstillingens afslutning.

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


 

Fernisering: fredag d. 8. oktober 2021 kl. 17 – 21 

 


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |