Leje af ”PRIVATEN”K 

”PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Derudover skal der lægges et depositum på 1000 kr, som indbetales på SAK´s Konto i Fynske Bank Reg. Nr. 0815 kt.nr 8159474136 senest 14 dage efter bekræftet reservation.

Det tilstedeværende service, komfur m.v. kan frit benyttes. Skader på nævnte, erstattes af lejer.

Det påhviler lejeren selv, at sørge for ekstra service, hvis ”PRIVATENS” udstyr ikke dækker lejers behov.

Ved leje af ”PRIVATEN” skal der udvises sund fornuft, tages hensyn til eventuelle udstillinger, samt til naboer.

Lejer er ansvarlig for at ”PRIVATEN” ( 1. Sal ) samt trapper herunder køkken og toilet, efterlades ryddet og i rengjort og vasket stand. Alt affald, flasker m.m. har lejer ansvar for at fjerne fra SAK. Rengøring og oprydning skal være afsluttet senest ved lejemålets udløb hhv kl 15 og kl 23.

Lejemål, nøgler og aflåsning aftales med:

Venlig hilsen bestyrelsen for SAK

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions